Tjältining

Tjälskjutning kan orsaka allvarliga problem för kryogena tankar. nVent Thermal Management erbjuder skydd mot tjälskjutning som kan skydda mot okontrollerad och oönskad tankhöjning orsakad av frost.Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Tjälskjutning kan hindras genom:

  • Termisk isolering runt tanken
  • Frostskydd av betongfundamentet runt tanken

nVent Thermal Management erbjuder ett antal lösningar för tjälskydd av lagringstankar med stor diameter av alla typer inklusive:

  • Tankar ovan jord
  • Tankar under jord
  • Tankar ovan jord med markfyllning till toppen
  • Alla tankar med grundisolering (vanligen cellplast) som stöder tanken.

nVent Thermal Management tar sig noggrant och professionellt an tjälskydd. Konstruktion av system för skydd mot tjälskjutning kräver noggrann analys av flera parametrar, inkluderande:

  • Tankvätskans temperatur
  • Värmesystemets karakteristik och avståndet mellan värmeelementen under tanken
  • Bottenisoleringens tjocklek och termiska ledningsförmåga
  • Projektets speciella krav

nVent Thermal Management konstruerar de mest optimala systemen för tjälskydd genom termosimulering och konsekvent användning av den mest optimala värmeteknologin.


Relaterade produkter

Visa mer
Connection and Protection