nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Tjältining

Tjälskjutning kan orsaka allvarliga problem för kryogena tankar. nVent Thermal Management erbjuder skydd mot tjälskjutning som kan skydda mot okontrollerad och oönskad tankhöjning orsakad av frost.Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Tjälskjutning kan hindras genom:

  • Termisk isolering runt tanken
  • Frostskydd av betongfundamentet runt tanken

nVent Thermal Management erbjuder ett antal lösningar för tjälskydd av lagringstankar med stor diameter av alla typer inklusive:

  • Tankar ovan jord
  • Tankar under jord
  • Tankar ovan jord med markfyllning till toppen
  • Alla tankar med grundisolering (vanligen cellplast) som stöder tanken.

nVent Thermal Management tar sig noggrant och professionellt an tjälskydd. Konstruktion av system för skydd mot tjälskjutning kräver noggrann analys av flera parametrar, inkluderande:

  • Tankvätskans temperatur
  • Värmesystemets karakteristik och avståndet mellan värmeelementen under tanken
  • Bottenisoleringens tjocklek och termiska ledningsförmåga
  • Projektets speciella krav

nVent Thermal Management konstruerar de mest optimala systemen för tjälskydd genom termosimulering och konsekvent användning av den mest optimala värmeteknologin.


Relaterade produkter

Visa mer
Connection and Protection