Värmekabelsystem för snö- och isfria markytor såsom ramper, trappor och uppfarter

Is och snö på markytor kan orsaka onödiga olyckor. Vi har smarta värmekabellösningar för säker och effektiv snösmältning av markytor.

 • Is och snö på ramper, lastkajer, trappor och andra åtkomstvägar till en byggnad kan orsaka onödiga olyckor. Våra värmekabelsystem för snösmältning är robusta, pålitliga och konstruerade för att tåla krävande installationsmiljöer och klarar en mängd olika användningsområden: Körramper, infarter, lastkajer och utanför portar
 • Gångbanor
 • Trappor och entréer

Kompletta värmekabellösningar för is- och snöfria markytor

Våra produkter har tagits fram för att klara även de tuffaste installationsförhållandena och vi har lösningarna för alla dina behov.. :

värmekablar och värmemattor

För betong eller sandbädd
 • robust självbegränsande värmekabel för armerade betongramper eller i sand under stenbeläggningar
  EM2-XR
 • Snösmältningsmatta med konstant effekt för exempelvis hjulspår och gångstråk
  EM2-CM
 • Standardslingor med konstant effekt för anslutning till 400 V som lämpar sig för r större ytor och trappor
  EM4-CW
Asfalt, betong eller sandbädd
 • temperaturtålig och robust mineralisolerad värmekabel med konstant effekt i färdiga längder EM2-MI

Reglersystem

 • kontrollenhet för temperatur- och fuktreglering Raystat-M2
 • digital kontrollenhet för temperatur och fuktreglering
  VIA-DU-20
 • färdigkopplade automatikskåp som innehåller kontrollenhet Raystat-M2, avsedd för temperatur- och fuktreglering, samt huvudbrytare, jordfelsbrytare, och säkringar. Markgivaren ingår ej, beställs separat. färdigkopplade automatikskåp med kontrollenhet Raystat-M2/Snowfree kontroll- och övervakningssystem för upp till 260 kretsar ACS-30

installationstillbehör

Vintersäkra markytor för tryggare utomhusmiljö

När du använder våra nVent RAYCHEM produkter kan du känna dig trygg. Vi har mer än 40 års erfarenhet av tillverkning av självbegränsande värmekablar , och där över 20 000 kilometer kabel har installerats över hela världen.

guttersystem.jpg

Flera goda skäl att välja ett värmekabelsystem från oss.

1. Robusta och pålitliga system

Våra snösmältningssystem är konstruerade för att tåla krävande installationsmiljöer. Vi kan erbjuda olika lösningar i form av värmekabel i färdiga längder eller självbegränsande kabel i löpmeter. I sortimentet har vi även värmekabelmattor för snabb förläggning och MI-värmekablar för extremt tuffa förutsättningar för t ex förläggning i het asfalt.

2. Upp till 80% energibesparing
 • Kontrollenheten kombineras med givare som mäter fukt- och marktemperatur. Den elektroniska reglerenheten gör att värmekabelanläggningen aktiveras först när temperaturen faller under inställt värde i kombination med att fukt, såsom is och snö, detekteras på berörd yta. En anläggning som bara styrs av en enkel termostat startar så fort temperaturen sjunker under inställt värde, även då det inte förekommer någon snö eller is på markytan. Våra Raystat-M2/SnowFree och VIA-DU-20 kontrollenheter säkerställer effektivt energiutnyttjande.
3. Värmekabelsystem för is- och snöfria markytor – vi ger dig support hela vägen!
 • Teknisk rådgivning, projektering och dimensionering
 • Offert inom 24 timmar
 • Snabba leveranser från centrallager
 • Behovsbedömning på plats
 • Produkt– och applikationsutbildning
 • Egen serviceavdelning för eftermarknaden
 • Konsultation, felsökning och reparation
 • Journummer för teknisk support, även kvällar och helger:
  Ring oss gärna: 020-210 100
  Mån-Fre 6-20 / Lör-Sön 8-18

Så fungerar självbegränsande värmekabel

Självbegränsande värmekabel för betongytor: EM2-XR

Projektering
 • Konstruerad för att passa alla former och storlekar på ytor.
 • Variabel uteffekt för olika konstruktionskrav.
 • Variabla längder (färdigkapade) för exakt anpassning till ytans storlek.
Installation
 • Kan kapas till önskad längd på arbetsplatsen om avsedd yta inte överensstämmer exakt med ritningens yta.
 • Levereras även i färdigkonfektionerade längder för specifika konstruktionskrav.
Användningsområde
 • Parkeringsplatser och infarter.
 • Gångbanor.
 • Lastkajer och distributionscentran.

Taxibanor samt docknings- och uppställningsytor på flygplatser.

Mineralisolerad värmekabel för förläggning direkt i asfalt: EM2-MI

Projektering
 • Enkel konstruktion.
 • Flexibel uteffekt beroende på installerat cc-avstånd.
 • Finns i många olika storlekar för att tillgodose skiftande projektbehov.
Installation
 • Färdigkonfektionerad värmekabel – kräver ingen anslutning av kallkabel eller montering av ändavslutning på arbetsplatsen.
 • Värmekabeln kan fixeras på befintlig armering eller med fästband.
 • Mycket robust och temperaturtålig värmekabel.
Användningsområde
 • Mycket lämplig för ytor med oregelbunden form.
 • Infarter och lastkajer.
 • Tillgänglig i en mängd olika storlekar för att tillgodose skiftande projektbehov.

Värmematta med konstant uteffekt – EM2-CM

Projektering
 • Enkel konstruktion.
 • Förbestämd uteffekt.
 • Tillgänglig i en mängd olika storlekar för att tillgodose skiftande projektbehov.
Installation
 • Färdigkonfektionerad värmematta – kräver ingen montering av kallkabel eller änd- avslutning på arbetsplatsen.
 • Värmemattan kan helt enkelt rullas ut över den aktuella ytan innan ytbetongen påföres.
 • Värmekabeln är förmonterad på mattan med fast cc-avstånd, vilket ger en uteffekt på 300 W/m.
Användningsområde
 • Perfekt för uppvärmning av hjulspår – 600 mm brett värmestråk.
 • Uppvärmning av gångbanor för att minska risken för olyckor runt kommersiella och offentliga byggnader.

Nödutgångar – håller utrymningsvägarna säkra och isfria.

Avancerade reglersystem

Avancerade, energieffektiva reglage för snö- och issmältning på markytor omfattar:

 • kontrollenhet för temperatur- och fuktreglering
  b>Raystat-M2
 • digital kontrollenhet för temperatur och fuktreglering
  VIA-DU-20
 • färdigkopplade automatikskåp som innehåller kontrollenhet Raystat-M2, avsedd för temperatur- och fuktreglering, samt huvudbrytare, jordfelsbrytare, och säkringar. Markgivaren ingår ej, beställs separat.
  färdigkopplade automatikskåp med kontrollenhet Raystat-M2/Snowfree
 • Kontroll och övervakning av upp till 260 värmekabelkretsar från en enda gränssnittspunkt. Styr övriga applikationer från ett enda användargränssnitt, bland annat även frostskydd samt installationer för snöfria markytor.
  ACS-30

Trygga och säkra ramper utanför Scottish Widows

Inför bygget av Scottish Widows nya bankkontor vid Exchange Place i Edinburgh efterfrågades det en energisnål, lättinstallerad och kostnadseffektiv lösning för markvärme för att förhindra snö och isbildning på betongramperna.

Den största utmaningen var att välja den mest kostnadseffektiva och energisnåla lösningen. Men systemet krävde också flexibel installation under besvärliga förhållanden på platsen och kompatibilitet med systemet för fastighetsautomation (BMS).

Dessutom var det nödvändigt med snabb och enkel lösning, eftersom allt skulle vara klart inom 4 månader – från dimensionering till igångsättning.

Lösningen

Valet föll på vår självbegränsande värmekabel EM2-XR, då den uppfyllde projektets digra kravlista och där reglerenheten dessutom kunde integreras i BMS-systemet. I detta projekt installerades 546 meter värmekabel EM2-XR och en VIA-DU-20 reglerenhet för att skapa en trygg och halkfri utomhusmiljö för Scottish Widows nya bankkontor.

Relaterade produkter

Connection and Protection