Frostskydd av rörledningar

Våra självbegränsande värmekablar utgör ett effektivt skydd för byggnadens rörledningar, även under tuffa vinter förhållanden. De är enkla att designa, samtidigt som de är energisnåla och tillförlitliga.

Självbegränsande värmekabel för rör

Det räcker många gånger inte med enbart värmeisolering utanpå vattenrör, sprinklersystem, avloppsledningar och oljerör för att ge tillräckligt skydd under vintern. Våra självbegränsande värmekabelsystem är konstruerade för att kunna skydda rörledningarna från frostsprängning och andra typer av skador som kan uppkomma under vinterhalvåret.Frost-Protection-For-Pipes.jpg

Välbeprövad och energieffektiv teknik som du kan lita på

Kärnan i ett energieffektivt system är en kombination av självbegränsande värmekabel och intelligenta reglersystem. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka självbegränsande värmekablar. Fram till idag har mer än 20 000 kilometer av våra värmekablar installerats över hela världen.

  • våra värmekabelsystem är enkla att dimensionera och installera
  • energieffektiva och beprövade lösningar
  • lång livslängd
Vi erbjuder ett komplett system

Vår lösning består inte enbart av värmekabel utan innehåller även tillbehör och energieffektiva styrningar.

Värmekablar från nVent RAYCHEM

Vi har ett brett sortiment av självbegränsande värmekablar för frostskydd av rör. Vår värmekabel ETL kan förläggas både invändigt (max 60 m) och utvändigt på rör (max 100 m) och klarar merparten av alla frostskyddsbehov. ETL levereras i löpmeter och kan längdanpassas efter önskemål. ETL finns även tillgänglig som FrostGuard i färdiga längder med anslutningskabel och stickpropp (IP44). Värmekabel Frostop Black samt FS-produkterna klarar tuffare förutsättningar i form av rör med stor diameter och sämre isolering. Dessa produkter är endast avsedda för utvändig förläggning.

Komplett sortiment av tillbehör

såsom anslutningssatser, avslutningssatser, fästtillbehör och kopplingsdosor. Frostop Black samt FS-produkterna kan dessutom användas tillsammans med RayClic snabbkopplingssystem för enkel och tidseffektiv installation.

Styr- och reglerutrustning
  • TraceTemp Termostat med anläggningsgivare. Levereras med 3 meter givarkabel.
  • FrostGuard-ECO Stickproppstermostat med anläggningsgivare. Avsedd för ETL FrostGuard.
  • RAYSTAT-ECO-10 termostat med anläggningsgivare (PASC-kontroll).
  • SBS automatikskåpfärdigkopplade automatikskåp som innehåller huvudbrytare, jordfelsbrytare, säkringar och styrutrustning.
  • ACS-30 styrning- och övervakningssystem som kan reglera upp till 260 kretsar.

Relaterade produkter

Connection and Protection