Tillförlitliga larm- och detekteringssystem för vattenläckage

För att förebygga vattenskador på infrastruktur och utrustning i serverrum och datacentraler krävs ett pålitligt och funktionellt system för detektering av vattenläckage. Våra system säkerställer att eventuella vattenläckor upptäcks i tid så att inte känslig utrustning riskerar att skadas.

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Upptäck vattenläckage i tid

Kontorsbyggnader, hotell, muséer, serverrum, datahallar och kommersiella byggnader har alla sina egna unika funktioner, infrastrukturer och miljöer. Om man ska undvika vattenskador som uppstår på grund av läckande rörledningar krävs ett detekteringssystem som är tillförlitligt till 100 procent, varje timme på dygnet, året runt. Våra system är framtagna för att övervaka och larma för läckage i känsliga utrymmen.

Vårt nVent TRACETEK-system för detektering av vattenläckage är ett flexibelt modulsystem med flera utbytbara komponenter som kan konfigureras efter anläggningens behov och specifika användningsområde. Systemet larmar omgående vid detektering av vattenläckage och visar dessutom exakt var läckaget har uppstått.

Modulära komponenter för flexibel användning

TRACETEK-systemet för detektering av vattenläckage består av följande komponenter:

 • detekteringskablar och givare
  för omedelbar och precis detektering somanvänds under golvytor, droppskydd och rörledningar i tak. Systemet innehåller platta givare för sumpar eller fuktkänsliga ytor samt miniatyrgivare för mycket trånga utrymmen.
 • anslutningskablar
  ansluter detekterings- och givarkablar till övriga komponenter.
 • ändavslutning
  för avslut av detekteringskabeln.
 • Larm- och lokaliseringsmoduler
  sortiment av larmmodul utan lokaliseringsfunktion för övervakning av små ytor samt larm- och lokaliseringsmodul som kan övervaka en eller fler stora ytor.
 • tillbehör
  fästklämmor för enkel montering av detekteringskabeln
Lång erfarenhet av system som förebygger vattenläckage

Du kan alltid känna dig trygg när du använder våra produkter. Vi har utvecklat säkra och tillförlitliga kabel- och givarsystem för bränsleläckage i över 40 år. Vi ger dig självklart support hela vägen när du väljer att installera vårt TRACETEK-system. Support

 • rådgivning
 • projektering
 • dimensionering
 • snabba leveranser från centrallager

Relaterade produkter

Connection and Protection