Värmekabelsystem för varmhållning av tappvarmvatten

I större kommersiella byggnader innebär ett system med vår värmekabel för varmhållning av tappvarmvatten att man får varmvatten direkt ur kranen utan att behöva låta vattnet rinna. På så vis sparar man både energi och vatten. Här kan du läsa mer om hur vårt HWAT-system för tappvarmvatten fungerar.

I stora kommersiella byggnader och bostadshus krävs en metod för att på det mest energieffektiva sättet tillhandahålla varmvatten så fort man sätter på kranen för att undvika långa väntetider och onödig vattenförbrukning.Hot-Water-Temperature-Maintenance

Recirkuleringssystem är vanligt förekommande men kan vara komplicerade och kostsamma . De kräver returrör, kopplingar, recirkuleringspumpar och balansventiler, och de kan vara svåra att driftsätta, finjustera och underhålla. Varmvattenpannan kompenserar för värmeförlusterna i recirkuleringssystemet och ger vanligen en övertemperatur på minst fem grader.

En intelligent och energisnål lösning som minskar vattenförbrukningen
 • Vi tillhandahåller ett komplett system med allt från självbegränsande värmekablar till smarta snabbkopplingssystem och energieffektiva styrutrustningarSystemet bygger på:
  HWATsjälvbegränsande värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten
  Våra värmekablar är enkla att installera och kan dessutom längdanpassas på arbetsplatsen. Kablarna installeras på röret under värmeisoleringen.
 • RayClic snabbkopplingssystem
  Med RayClic snabbkopplingssystem går arbetet med att göra anslutning, skarvning, t-förgrening och avslutning mycket snabbt. Detta eftersom RayClic inte kräver heta arbeten, utan jobbet utförs enkelt med endast skruvmejsel, avbitare och kniv.
 • Energieffektiv styrutrustning
  Lösningar med byggnadsspecifika tid- och temperaturprogram för bästa energibesparing.
Enkelt och energieffektivt system
 • inget returrör
  självbegränsande HWAT-värmekablar kompenserar för energiförlusten i rörledningen så att varmvattentemperaturen bibehålls
 • varmvatten direkt vid tapptillfället minskar vattenförbrukningen tack vare att man slipper spola onödigt länge för att få varmvatten
 • inget behov av övertemperatur
  varmvattenpannan behöver inte kompsensera för systemets värmeförluster och kan därför jobba med en lägre drifttemperatur som minskar energiförbrukningen och ökar systemets livslängd.
 • kräver ingen finjustering
  värmekabelsystemet är enkelt att installera, driftsätta och är i stort sett underhållsfritt.
Kombinationslösning: recirkuleringssystem med värmekabel för varmhållning av grenrör
 • kan ge avsevärt kortare tappningstider och möjliggör även lägre vattenförbrukning. . Kombinationen bygger på: långa recirkuleringsledningarsom utgör stommen i varmvattendistributionen
 • HWAT självbegränsande värmekablar
  varmhåller varmvattnet i alla grenrör fram till tappstället.

Energieffektiv lösning

HWAT självbegränsande värmekablar kompenserar för värmeförluster på varmvattenledningens grenrör. När tappkranen öppnas och varmvattnet strömmar i vattenledningen ökar rörtemperaturen och värmekablarna minskar sin avgivna effekt. Ju oftare tappkranarna öppnas, desto mindre behov finns det för varmhållning. När varmvattnet står still börjar rören att svalna, och då ökar värmekablarnaautomatiskt sin avgivna effekt och bibehåller således temperaturen på varmvattnet.

Välbeprövad teknik som du kan lita på

Vi har levererat säkra och tillförlitliga självbegränsande värmekabellösningar i över 40 år! Våra HWAT-system finns installerade över hela världen och bidrar till energieffektiv och hållbar varmvattenförsörjning i såväl små som stora fastigheter. Vi är väl medvetna om installationskostnadens inverkan på totalekonomin. För att hålla nere installationstiden så ser vi till att våra system är enkla och snabba att montera. Stabilitet och underhållsfrihet är nyckelord. Tryggt för kunden och tryggt för oss.


Relaterade produkter

Connection and Protection