Skydd mot tjälskjutning i lokaler med låga temperaturer

I lokaler med låga temperaturer, t ex frysar, isbanor, och kyllager kan minusgrader tränga genom byggkonstruktionen och ner i marken med tjälskjutning som följd. Våra värmekabelsystem är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att förhindra sådana skador. Det behövs inte mycket installerad effekt för att skydda byggnaden mot tjälskott, 15-20 W/m² är i de flesta fall tillräckligt.

Hur uppkommer tjälskjutning?

Låga temperaturer i utrymmen såsom frysrum, ishallar och andra kylanläggningar och som ligger direkt mot markytan måste skyddas så att kylan inte tränger genom byggnadskonstruktionen och ner i markytan. När det underliggande marklagret fryser till och därmed expanderar, riskerar man att få tjälskador på byggnadskonstruktionen.

Värmekabel i bottenplattan förhindrar tjälskjutning

Ett effektivt skydd mot tjälskjutning är att installera en värmekabel i bottenplattan under frysutrymmets isolering. Vi rekommenderar alltid att anläggningen förses med reservslingor för att begränsa konsekvensen vid ett eventuellt tillbud. Systemet ska uppfylla aktuell byggstandard, vara energisnålt samtenkelt att installera. Dessutom är ett värmekabelsystem underhållsfritt.

Vi erbjuder ett komplett system

Frost heave prevention systems by nVent Thermal Management Building Solutions have a simple design:

 • Vår lösning består inte enbart av värmekabel utan innehåller även tillbehör och energieffektiva styrningar. Värmekablar från nVent RAYCHEM kan vara av både självbegränsande och serieresistiv konstruktion. Valet av värmekabel beroende på kundens behov.
 • Komplett sortiment av tillbehör
  såsom anslutningssatser, avslutningssatser, fästtillbehör och kopplingsdosor
  controllers that monitor and/or control the trace-heating cable to help maintain surface temperature
 • Styr- och reglerutrustning
  som övervakar och reglerar värmekabelanläggningen så att bottenplattan hålls frostfri. Styrutrustningen förses lämpligen med fasavbrott-/jordfelslarm för ökad säkerhet.
Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år

Värmekabelsystem är vår specialitet sedan länge. I dag täcker vi alla applikationsområden inom golv, rör, tak, mark och processindustri. Vi finns över hela världen och är ledande när det gäller produkter, system, support och service. Bara i Sverige har vi cirka 50 experter som hjälper dig med det du behöver från offert till driftsättning och service.

12_FreezerFrostHeavePrev_cm_thumbnail.jpg

Effektivt skydd mot tjälskjutning

nVent Thermal Management erbjuder tillförlitliga värmekabelsystem mot tjälskjutning i byggnads konstruktionen.

Ytterligare fördelar:

 • enkel projektering och installation
 • miljövänlig lösning
 • underhållsfritt
 • energieffektiva styrsystem
 • välbeprövdade produkter
Enkel projektering och installation
 • få ingående komponenter
 • energieffektiva styrutrustningar med trygghet i form av larmfunktioner
 • låg installationskostnad
Miljövänlig lösning

Alternativa lösningar med vattenburen värme använder en blandning av vatten och glykol för att förhindra tjälskjutning. Dessa system kan medföra en ökad för miljöpåverkan, eftersom det kan läcka ut glykol i marken. Våra värmekabelsystem eliminerar risken för den här typen av miljöpåverkan.

Underhållsfritt

Våra värmekablar kräver inget underhåll. Däremot rekommenderar vi alltid att anläggningen förses med reservslingor för att begränsa konsekvensen vid ett eventuellt tillbud.

Energieffektiva styrsystem
Vi erbjuder ett komplett sortiment av energieffektivastyrutrustningar:
 • Raystat-Control-10
  termostat med anläggningsgivare
 • Raystat-Control-11-Din
  DIN-termostat med anläggningsgivare
 • ACS-30
  styrning- och övervakningssystem som kan reglera upp till 260 kretsar
Överlägset bättre än system med vattenburen värme

System med vattenburen värme kräver fler komponenter samt regelbundet underhåll. Våra värmekabellösningar kräver få komponenter, är enkla att installera och dessutom underhållsfria.

Så förebygger man effektivt tjälskjutning vid byggnation av frysrum och kyllager

Oavsett om det gäller mindre frysutrymmen eller större kylda områden eller byggnader är det ytterst viktigt att förebygga tjälskjutning redan vid projekteringen. Det är en sak att undvika skador, men det är en helt annan sak att tillhandahålla ett system som är både energisnålt och kostnadseffektivt. En lösning med vattenburen värme är ett alternativ, men då riskerar man att systemet börjar läcka glykol i jorden, och dessutom är underhållet mer komplicerat.

Våra värmekabelsystem ger effektiva resultat på alla nivåer:

 • enkel projektering
  låga installationskostnader
 • miljövänligt
  värmekabel kräver inga frostskyddsvätskor
 • inga underhållskostnader
 • energieffektiva styrsystem
  låg installerad effekt reglerad av temperaturgivare i bottenplattan
 • beprövad lösning
  drygt 60 år erfarenhet av värmekabellösningar

Så fungerar självbegränsande värmekabel

när temperaturen sjunker

drar kärnan ihop sig mikroskopiskt och

 • antalet elektriska banor genom kärnan ökar. Mer värme alstras.
när temperaturen stiger

expanderar kärnan och får färre

Styrutrustning
 • Raystat-Control-10
  termostat med anläggningsgivare
 • Raystat-Control-11-DIN
  DIN-termostat med anläggningsgivare
 • ACS-30
  styrning- och övervakningssystem som kan reglera upp till 260 kretsar

Relaterade produkter

 • no related products Inga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection