Skydd mot tjälskjutning i lokaler med låga temperaturer

I lokaler med låga temperaturer, t ex frysar, isbanor, och kyllager kan minusgrader tränga genom byggkonstruktionen och ner i marken med tjälskjutning som följd. Våra värmekabelsystem är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att förhindra sådana skador. Det behövs inte mycket installerad effekt för att skydda byggnaden mot tjälskott, 15-20 W/m² är i de flesta fall tillräckligt.

Hur uppkommer tjälskjutning?

Låga temperaturer i utrymmen såsom frysrum, ishallar och andra kylanläggningar och som ligger direkt mot markytan måste skyddas så att kylan inte tränger genom byggnadskonstruktionen och ner i markytan. När det underliggande marklagret fryser till och därmed expanderar, riskerar man att få tjälskador på byggnadskonstruktionen.

Värmekabel i bottenplattan förhindrar tjälskjutning

Ett effektivt skydd mot tjälskjutning är att installera en värmekabel i bottenplattan under frysutrymmets isolering. Vi rekommenderar alltid att anläggningen förses med reservslingor för att begränsa konsekvensen vid ett eventuellt tillbud. Systemet ska uppfylla aktuell byggstandard, vara energisnålt samtenkelt att installera. Dessutom är ett värmekabelsystem underhållsfritt.

Vi erbjuder ett komplett system

Frost heave prevention systems by nVent Thermal Management Building Solutions have a simple design:

  • Vår lösning består inte enbart av värmekabel utan innehåller även tillbehör och energieffektiva styrningar. Värmekablar från nVent RAYCHEM kan vara av både självbegränsande och serieresistiv konstruktion. Valet av värmekabel beroende på kundens behov.
  • Komplett sortiment av tillbehör
    såsom anslutningssatser, avslutningssatser, fästtillbehör och kopplingsdosor
    controllers that monitor and/or control the trace-heating cable to help maintain surface temperature
  • Styr- och reglerutrustning
    som övervakar och reglerar värmekabelanläggningen så att bottenplattan hålls frostfri. Styrutrustningen förses lämpligen med fasavbrott-/jordfelslarm för ökad säkerhet.
Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år

Värmekabelsystem är vår specialitet sedan länge. I dag täcker vi alla applikationsområden inom golv, rör, tak, mark och processindustri. Vi finns över hela världen och är ledande när det gäller produkter, system, support och service. Bara i Sverige har vi cirka 50 experter som hjälper dig med det du behöver från offert till driftsättning och service.


Relaterade produkter

  • no related productsInga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection