Smart metod för att förbättra flödet i spillvattenledningar

Spillvattenledningar innehåller fett och olja, som vid låga temperaturer kan riskera att tjockna. .. Rätt typ av värmekablar och styrenheter kan se till att dessa rörledningar håller rätt temperatur så att fettet kan rinna obehindrat hela vägen till fettavskiljaren.

Värmekabelsystem för temperaturhållning av spillvattenledningar

När man värmer upp en vätska minskar dess viskositet så att den lättare kan passera genom en rörledning. Vid lägre temperaturer blir vätska mer trögflytande med risk för stopp i spillvattenavloppet. i spillvattenledningar , Vi erbjuder självbegränsande värmekablar med kemikaliebeständig yttermantel i kombination med energisnåla styrenheter för att enkelt lösa de problem som kan uppstå.

Spillvattenavlopp med fettavskiljare

Vårt värmekabelsystem har konstruerats så att det håller en vätsketemperatur på 43 °C. Detta säkerställer att fett- och oljerester kan rinna genom spillvattenledningarna utan problem. Avloppet leds vidare till en fettavskiljare där vätsketemperaturen bibehålls längs hela rörsystemet så att den feta vätskan inte riskerar att tjockna på vägen. Typiska applikationer omfattar:

 • från t e. Gatukök
 • Storkök/ restauranger
 • Produktionsanläggningar för livsmedel
 • Slakterier och fiskberedning
Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år

Värmekabelsystem är vår specialitet sedan länge. I dag täcker vi alla applikationsområden inom golv, rör, tak, mark och processindustri. Vi finns över hela världen och är ledande när det gäller produkter, system, support och service. Bara i Sverige har vi cirka 50 experter som hjälper dig med det du behöver från offert till driftsättning och service.

06_FlowMaintenance_cm_thumbnail.jpg

Värmekabelsystem som främjar flödet i spillvattenledningar

Våra värmekablar håller rätt temperatur på de feta vätskor som förekommer i spillvattenledningar. Vår lösning bygger på enkel installation, välbeprövad teknik och kräver dessutom inget underhåll.

 • enkel installation
  värmekablarna kan förläggas på metall- eller plaströr, lindas kring ventiler och andra detaljer som kräver mer värme, såsom rörstöd och –flänsar, oavsett om rörsystemet är förlagt ovan jord eller i mark.
 • effektivt system
  genom att installera ett värmekabelsystem kan man undvika dyra kostnader för avloppssugning p g a att feta vätskor har fastnat i rörledningarna
 • beprövad lösning
  vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka självbegränsande värmekablar; mer än 400 000 kilometer av våra kablar har installerats över hela världen
Smart självbegränsande teknik för att främja flödet i spillvattenledningar

nVent RAYCHEMs självbegränsande elektriska värmekablar justerar automatiskt sin uteffekt för att kompensera för temperaturväxlingar. Värme genereras när ström passerar genom den ledande polymerkärnan mellan ledarna. Detta innebär att kablarna bara alstrar mer värme när det behövs:

 • när temperaturen sjunker
  alstras mer värme eftersom antalet elektriska banor genom kärnan ökar
 • när temperaturen stiger får kärnan färre elektriska banor vilket gör att mindre värme alstras
Energieffektiva reglersystem för att bibehålla rätt temperatur på vätskan Raystat-Control-10

termostat med anläggningsgivare för mindre spillvattensystem

 • SBS-xx-SV automatikskåp kompletta automatikskåp med DIN-termostat och anläggningsgivare
 • ACS-30
  styrning- och övervakningssystem som kan reglera upp till 260 kretsar

Relaterade produkter

 • no related products Inga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection