Smart metod för att förbättra flödet i spillvattenledningar

Spillvattenledningar innehåller fett och olja, som vid låga temperaturer kan riskera att tjockna. .. Rätt typ av värmekablar och styrenheter kan se till att dessa rörledningar håller rätt temperatur så att fettet kan rinna obehindrat hela vägen till fettavskiljaren.

Värmekabelsystem för temperaturhållning av spillvattenledningar

När man värmer upp en vätska minskar dess viskositet så att den lättare kan passera genom en rörledning. Vid lägre temperaturer blir vätska mer trögflytande med risk för stopp i spillvattenavloppet. i spillvattenledningar, Vi erbjuder självbegränsande värmekablar med kemikaliebeständig yttermantel i kombination med energisnåla styrenheter för att enkelt lösa de problem som kan uppstå.

Spillvattenavlopp med fettavskiljare

Vårt värmekabelsystem har konstruerats så att det håller en vätsketemperatur på 43 °C. Detta säkerställer att fett- och oljerester kan rinna genom spillvattenledningarna utan problem. Avloppet leds vidare till en fettavskiljare där vätsketemperaturen bibehålls längs hela rörsystemet så att den feta vätskan inte riskerar att tjockna på vägen. Typiska applikationer omfattar:

  • från t e. Gatukök
  • Storkök/ restauranger
  • Produktionsanläggningar för livsmedel
  • Slakterier och fiskberedning
Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år

Värmekabelsystem är vår specialitet sedan länge. I dag täcker vi alla applikationsområden inom golv, rör, tak, mark och processindustri. Vi finns över hela världen och är ledande när det gäller produkter, system, support och service. Bara i Sverige har vi cirka 50 experter som hjälper dig med det du behöver från offert till driftsättning och service.


Relaterade produkter

  • no related productsInga relaterade produkter
Visa mer
Connection and Protection