Total Care Warranty

20-Year-Warranty.giflogo_12warranty_90.gif

Upp till 20 år utan problem med ett annat garantikoncept

Produkter med hög kvalitet i kombination med rätt utförd installation garanterar husägaren ett varmt golv under många år. Vi ger alltid 12 års totalgaranti på alla golvvärmeprodukter förutsatt att installationen utförts av en behörig elinstallatör. Med våra produkter får du dessutom support från vårt kompententa och rikstäckande serviceteam. Certified Pro-installatörer kan erbjuda 20 års totalgaranti.


Totalgaranti = att göra vad som krävs för att säkerställa ett varmt golv

Totalgarantin innebär att vi, vid ett eventuellt fel, reparerar eller byter ut produkten. Vi ser också till att golvet återställs till likvärdig standard utan någon kostnad!


Kvalitet för att stödja den

Våra produkter har en överlägsen kvalitet. Beviset finns i alla de otaliga installationer som framgångsrikt är utförda både inom den industriella, kommersiella och privata sektorn. Vår höga kvalitet bygger på noggrannt val av ingående material i våra produkter, kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocesserna samt omfattade kvalitetskontroller. Alla våra stora produktions- och distributionsanläggningar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.


Konceptet i ett nötskal

För fullständig information, ladda ned formuläret Warranty Certificate and Registration

Total Care Warranty är giltig i alla europeiska länder och CIS-länder och täcker alla defekta golvvärmesystem från nVent RAYCHEM.

Totalgarantin gäller under förutsättning att:

  1. Produkterna har installerats av en behörig elinstallatör enligt gällande regler och bestämmelser samt enligt våra installationsanvisningar.
  2. Garantiunderlaget är ifyllt och underskrivet av elinstallatören.
  3. Garantiunderlaget förvaras av fastighetsägaren tillsammans med mätprotokoll, förläggningsskiss/foto samt kvitto/faktura på inköpet.
  4. För att erhålla 20 års totalgaranti på produkten måste installationen ha utförts av en Certified Pro-installatör samt registrerats online på vår hemsida.

Vi har den rätta lösningen för varje situation. Vi...

  1. Reparerar eller byter ut produkterna - utan kostnad.
  2. Återställer golvet till likvärdig standard - utan kostnad.
  3. För termostater är garantin begränsad till 12 år och leverans av ersättningsprodukt.


Connection and Protection