nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Golvvärme

Energieffektiv golvvärme för högre komfort

nVent erbjuder elektriska golvärmesystem för alla olika typer av fastigheter, rum och golv. Våra ledord är komfort och energieffektivitet. Våra nVent RAYCHEM och T2 värmekablar är världsledande.

Golvvärme är en självklarhet i moderna och komfortabla fastigheter och boende. Vanligast är golvvärme i bostäders badrum, hall, kök, uterum, sovrum och vardagsrum. Men golvvärme används också med fördel i hotellrum, äldreboenden, sjukhus, förskolor och omklädningsrum i sportanläggningar.

Rumsuppvärmning

Rumsuppvärmning utan golvvärmesystem
floor_heating_overview1.jpg I ett rum med traditionellt uppvärmningssystem med radiatorer, sker uppvärmningen punktvis. Ofta uppstår stora temperaturvariationer med onödigt hög temperatur nära radiatorn. Rummet kan upplevas varmt samtidigt som golven är kalla och obehagliga att gå på.

Rumsuppvärmning med golvvärmesystem
floor_heating_overview2.jpg Golvvärme kan fungera som enda värmekällan i ett rum. Eller som komplement till existerande värmesystem, så kallad komfortvärme. Komfortvärme kan vara dessutom fungera som enda värmekälla under sen vår, sommar och tidig höst.

I ett rum med golvvärmesystem är uppvärmningen jämnt fördelad över golvytan, där behov finns. Det innebär små temperaturvariationer: 23-26 graders jämn golvtemperatur, beroende på rummets förutsättningar (t ex isolering), temperaturinställning och vald effekt.

Med en jämn fördelning av värmen från golvet kan rumstemperaturen sänkas med upp till två grader C, med bibehållen värmeupplevelse. I kombination med ett välisolerat golv och golvvärmetermostat med energisparprogram blir golvvärmesystemet mycket energieffektivt. Det innebär att elförbrukningen hålls nere, vilket medför lägre kostnader och mindre miljöbelastning.

Så här fungerar golvvärmesystem
  1. Golvgivare eller en kombination av golv- och rumsgivare känner av temperaturen och reglerar efter inställt värde.
  2. Golvvärmetermostaten kopplar på golvvärmesystemet och beräknar själv när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
  3. Golvvärmetermostaten slår ifrån systemet när önskad temperatur uppnåtts. Programval gör det möjligt att ha golvvärmen påkopplad endast när rummet nyttjas.
Elektrisk golvvärme installeras
  • På välisolerade underlag.
  • Nära golvytan för att ge snabb och effektiv uppvärmning.
Golvvärmekablar
Det finns två olika typer av elektriska golvvärmekablar:
  • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar kan inte överhettas. Kan längdanpassas på arbetsplatsen. Får kopplas direkt i termostaten utan separat kallkabel. Bästa valet för temperaturkänsliga övergolv: Trä-, laminat- och linoleumgolv.
  • Serieresistiva: Jämn värme i hela kabeln. Kan inte kapas, utan köps i exakta längder med anpassad effekt. Levereras alltid med påmonterad kallkabel för anslutning till termostat. Bästa valet för klinker- och naturstensgolv.

Vilken typ av kabel som rekommenderas beror på vilken typ av rum och golv som installationen gäller. Läs mer i vår produktguide.

Garanti

Alla T2 och RAYCHEM golvvärmesystem omfattas av fördelaktiga garantier. Om de installeras och registreras av en Certified PRO-installatör utökas garantin ytterligare. Läs om våra garantier här.

Installation

Golvvärmesystem ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.


Relaterade produkter

Connection and Protection