nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Brandklassad- & specialkabel

Smart Pyro MI lösningar

Pyro MI brandsäker installationskabel ger driftsäkerhet för viktiga anläggningar för brandsäkerhet i byggnaderFire-Rated-Commercial.jpg

Varför väljer byggnadsdesigner och brandskyddsspecialister Pyro brandklassade kablar?

- Sann förmåga att överleva brand - kablarna brinner inte vid brand
- Kompakt: ytterdiametern på Pyro mineralisolerade kabel är mycket mindre än på polymeriska alternativ, vilket gör den till en utrymmesbesparande lösning
- Högsta grad vid elektrotester. Med en kopparmantel som omger ledarna visar kabeln det högsta skyddet mot elektromagnetisk interferens och maximerar elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), varför kablarna kan installeras med minimal avstånd från andra kablar.

Brandklassade kabellösningar som klarar dagens standard

nVent PYROTENAX MI kablar klarar alla prestandakrav från aktuella kabelgodkännanden för personsäkerhet, för kritiska system, för brandbekämpning och för brandlarmsystem. Pyro MI är den säkraste lösningen för alla typer av anläggningar, den ger dig totalt lugn.


Relaterade produkter

Connection and Protection